– FAQ –

ILE CZASU PRZED SESJĄ NALEŻY ZAREZERWOWAĆ TERMIN?

Oczywiście im wcześniej tym lepiej ale bezpieczny czas minimalny to 2-3 tygodnie. By ostatecznie zarezerwować datę sesji, należy wpłacić zadatek w wysokości 50zł na moje konto.

JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA NA ZDJĘCIA?

Wszystkie sesje oprócz reportaży i specjalnych okazji (mini sesje, maratony buduarowe, itp...) są oddawane do wglądu do ok. 2 tygodni od sesji. Następnie zamawiam produkty,  w zależności od ich rodzaju czas oczekiwania to ok. tygodnia. Zawsze staram się, żeby Wasze zdjecia były gotowe jak najszybciej.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SESJI?

Wszystkie informacje o przygotowaniach do zdjęć są zamieszczone w ofercie z cennikiem, którą do Was wysyłam lub ustalane są mailowo lub telefonicznie.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

Fotograf zrealizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiał. Ponadto Fotograf oświadcza, że wykona fotografie objęte umową z najwyższą starannością.

Fotograf polegając na własnym zmyśle estetyki decyduje o finalnym wyglądzie fotografii, włączając w to konwersję kolorowych zdjęć do czerni i bieli oraz o zakres i natężenie retuszu.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się ze sposobem pracy oraz stylem Fotografa.

Zamawiający rozumie, że jakość materiału powstałego na sesji, jest wynikiem zaangażowania Fotografa oraz Zamawiającego, a także warunków zastanych w miejscu wykonywania usługi.

NIE UDOSTĘPNIAM SUROWYCH PLIKÓW RAW. PROSZĘ O NIEFOTOGRAFOWANIE PODCZAS SESJI TELEFONEM, TABLETEM ITP...

OBRÓBKA ZDJĘĆ:

Jedynie po stronie Fotografa leży wyłączne prawo poddania obróbce zdjęć z sesji oraz zmiana ich oryginalnej postaci.

Poprzez obróbkę strony rozumieją:

- zmianę wielkości zdjęć (kadrowanie)

- zmiany nasyceń barwnych / kontrastów / nadanie filtrów zmieniających technikę

- tworzenie kolaży fotograficznych

- wykorzystanie zdjęć do tworzenia grafiki komputerowej / animacji.

Zmiany powstałe na skutek transformacji/obróbki zdjeć nie będa w żaden sposób narażać Zamawiającego na utratę godności, czy szkody moralne.

Jeśli Zamawiający samodzielnie podda obróbce którekolwiek ze zdjęć, musi uzyskać pisemną zgodę Fotografa przed jego publikacją.

WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII

Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania zdjęć zarówno przez Fotografa jak i Zamawiającego w celach komercyjnych, w szczególności sprzedaży osobom trzecim, bez zgody obydwu ze stron, z zastrzeżeniem przypadków poniżej:

Zamawiający ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać swoje zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny, lecz nie komercyjny.

Fotograf ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości, a w szczególności na stronach internetowych , folderach i prospektach dotyczących własnych prac, wernisażach oraz wystawach.

Zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze zdjęć opatrzonych znakiem logo Fotografa  podczas zamieszczania ich na portalach społecznościowych i innych publicznych stronach Internetowych.

Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe, w ramach przepisów Prawa Autorskiego, do zdjęć wykonanych podczas sesji będącej przedmiotem współpracy.

Menu